Trụ sở: Số 11 - Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội
Trụ sở: Số 11 - Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội
Tuyển dụng

Để tăng cường giám sát, mở rộng thị trường, VIANCO Group tuyển dụng vị trí quản lý vùng - phát triển thị...

Tập đoàn Vianco đang cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng phòng kinh doanh.

Cty CP Tập đoàn Vianco đang cần tuyển gấp 100 lao động phổ thông không yêu cầu kinh nghiệm khu vực Hoài Đức, Hà Nội.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán thuế cho bộ phận Kế toán.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán quỹ cho phòng kế toán.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí nhân viên nhân sự trực thuộc phòng Tổ chức hành chính.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế cho phòng IMC - Marketing.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí nhân viên vật tư cho phòng Mua hàng.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Online cho khối Kinh doanh.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí Quản lý sản xuất cho Khối Sản xuất.

Tập đoàn Vianco tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kinh doanh cho khối kinh doanh.